Deelnemen

We hebben 100 aandeelhouders!

 

Hoe werkt het “aandeelhouderschap”:

 

Voor de uitwerking van de juiste juridische en fiscale structuur van dit project worden we bijgestaan door twee gerenommeerde boekhoudkantoren: Titeca accountancy voor het Belgische luik, RFN voor het Franse. Als specialisten ter zake werkten zij het hele concept uit.

Wat is het basisidee: we richten een “sociale onderneming” op. We zoeken hiervoor een aantal ondernemers/investeerders/mensen met het hart op de juiste plaats die bereid zijn om een of meerdere aandelen ter waarde van 10 000 euro  te kopen in ons project.

Je wordt dus “mede-eigenaar” van die firma. Jouw aandelen zijn, mits bepaalde voorwaarden, “verkoopbaar” of kunnen bij een eventueel overlijden of .. overgaan naar de erfgenamen. We vragen wel een engagement van 5 jaar en het is uiteraard niet de bedoeling om je aandeel met winst te verkopen.

Als investeerder beperkt je aansprakelijkheid zich tot dat bedrag. 

Je risico is dus beperkt, temeer daar jouw aandeel steeds grotendeels gedekt wordt door de waarde van het gebouw. Na vijf jaar beginnen we dan stelselmatig de aandeelhouders die dat wensen terug te betalen.

Met de onderneming streven we naar een klein winstresultaat, dat echter volledig terug in de onderneming geïnvesteerd zal worden.

Er is dus geen sprake van een dividendsuitkering.  Wat je als investeerder wel als tegenprestatie krijgt, is een jaarlijks verblijf in de accommodatie.

De kostprijs van een verblijf van 1 week in de bergen overstijgt vermoedelijk hetgeen datzelfde bedrag op een spaarrekening zou opbrengen.

We zien dit verblijf echter niet alleen als een compensatie voor de investering, maar vooral als een manier om de betrokkenheid warm te houden.

Dit verblijf kan je zowel in de winter als in de zomer opnemen. We werken nog een systeem uit waarbij iedereen op een faire manier de kans krijgt om een week te boeken.

Een en ander gaat via een huishoudelijk reglement samen afgesproken worden.

Wil je hierover even met ons overleggen, neem gewoon even contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoe gaat het dan verder: aanpassing,uitbating...

De aankoop gebeurt dus door de SCI 'Oule Verte' die dan het gebouw ter beschikking stelt van de vzw 'Si Belle Mobilité'. De uitbating zelf gaat gebeuren door deze vzw . Deze vzw staat dan ook verder in voor de aanpassingen van het gebouw naar de specifieke noden. 

De fondsen hiervoor gaan komen van bevriende ondernemers, giften, acties genre roeiforlife en uit de opbrengsten van de exploitatie.

Alles gaat uiteraard niet vanaf dag 1 honderd procent naar onze wensen zijn, maar  we geloven wel dat we voldoende mensen en vrijwilligers kunnen mobiliseren om één en ander in een beperkte tijd voor mekaar te krijgen.